ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜਸਤੀ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੈਣੀਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਣੀ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਕੋਪੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਣੀਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀਦੇਵ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਛਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚ ਆਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿ ਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ਿਆਣੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ

ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਛਣੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ ਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੇਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਦੀ

ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਦਾ ਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਣੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੈਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸਪਾਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਕਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਜੋਤੀਵਾਨ ਚੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲਦੇਵ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਣੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਣੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5 ਵਜ45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਸੈਣੀਦੇਵ ਜੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰਨਗੇ ਸੈਣੀ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਗੋਚਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੈਣੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਤੇ ਛੇਣੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਵਾਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾੜ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾੜਸਾਤੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿਪਤਾ ਚਿੰਤਾ ਤਨਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲਦੇਵ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਸਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿੰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਸ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਾਤ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸੰਥਿਆਕਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜੋਰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਮ ਸੈਣੀ ਓਮ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਚਰ ਆਏ ਨਾਮੇ ਇਸ ਮੰਥ ਦਾ ਜਾਪ 108 ਵਾਰ ਕਰੋ ਇਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚ ਇਨਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੇ ਪੰਜੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਰ ਸਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *