Breaking News

ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 10 ਜੂਨ 2022 : ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਅੱਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਸਮਝਕਰ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ‍ਯਵਾਨ ਵਸ‍ਤੁ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ । ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ . . .

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ । ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਫਲਤਾ ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ : ਨਵੇਂ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਨਿਧਿਅ ਮਿਲੇਗਾ । ਭਾਗ‍ਯ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਪੈਸਾ , ਪਦ , ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਆਚਣੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ । ਸੰਭਲਕਰ ਰਹੇ । ਨਵੇਂ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ : ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਗੇ । ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ । ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗ‍ਯ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੋ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ : ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ । ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ । ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਆਵੇਗੀ । ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ : ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਭਾਗਿਅਵਸ਼ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਨਿਜੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ : ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚ‍ਛੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ , ਵਰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ : ਪਦ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੈਸਾ , ਪਦ , ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਾਸਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ : ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਦ , ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਰਥਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ : ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਰੋਜੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ । ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ । ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ । ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ : ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਰਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਭੱਜਦੌੜ ਰਹੇਗੀ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ : ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ । ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਆਚਣੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ : ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ । ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੋ । ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ : ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ
ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਰਥਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ । ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇਗਾ ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *