ਇਹਨਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ …

ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਨੇ ‘ਚ ਹਾਥੀ, ਝਾੜੂ, ਕਲਸ਼, ਸੱਪ ਜਾਂ ਉੱਲੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੁਪਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਝਾੜੂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਲੀ ਦੇਖਣਾ
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ‘ਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ੰਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *