Breaking News
Home / ਰਾਸ਼ੀਫਲ / ਇਹ 5 ਪੰਛੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹ 1 ਪੰਛੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਇਹ 5 ਪੰਛੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹ 1 ਪੰਛੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ । ਵਾਸਤੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ-ਰ-ਬਾ-ਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮੰਣਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ – ਛੋਟੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਰਬਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ
1 . ਚਮਕਾਦੜ :
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਦੜ ਵੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ , ਮੌ-ਤ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਦੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਟੁੱਟਕੇ ਬਿਖਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਹੂਸੀਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

2 . ਕਾਂ :
ਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਸਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਆ ਦਾ ਆਣਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣਾ ਕਹੀ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।

3 . ਟਿਟਹਰੀ :
ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਟਹਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਟਹਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

4 . ਉੱਲੂ :
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਉੱਲੂ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ – ਦੋ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page