ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ 19 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼, ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਇਆ, ਮਹਾਦਸ਼ੀ, ਵਕਰੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ, ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲਦੀ ਬਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਨੋ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦਾਨ ਕਰੋ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੜਦ ਖਿਚੜੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਸਤਰਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਚੜ੍ਹਾਓ

ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ
ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੌਲਤ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *