ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਹੰਝੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸਾਫ਼

ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਹਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਨੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਕ=ਕਰਕ ਸਾਲ 2024 ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ=ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ=ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਲਾ=ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *