ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ

ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ…

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ :
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ:
ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ:
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *