ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋੰ ਸਹੀ ਜਗਾ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਰਸੇਗਾ ਪੈਸਾ!

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ‘ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ : ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਘਰ ‘ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਜੇਕਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੋਟ ‘ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ : ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ‘ਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। …ਪਰ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *