ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿਓ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਮਹਾਦੇਵ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਨਿਯਮ)

ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਨਵੀਨਤਮ ਗੀਤ ਸੁਣੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੋਮਵਾਰ, ਸੋਮਯ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਲ, ਪਿੱਤਲ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਧੂਪ ਜਾਂ ਧੂਪ ਸਟਿੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਓਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਧੂਪ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਧੂਪ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ।

ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟੇ, ਭਗਵੇਂ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *