Breaking News

ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀਭ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!

ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬੁੱਧੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਵੀਣਾ ਵਾਦਿਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸ” ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਖੁਦ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਧਰਮ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 3:10 ਤੋਂ 3:15 ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਆਪ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।

ਇਹ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *