Home / ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ / ਦੁਬਾਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਦੇਖੋ

ਦੁਬਾਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਦੇਖੋ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ,ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇ ਤਿ ਹਾ ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੌ ੜਾ ਹੋ ਜੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮ ਰੌ ਸ਼ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਦੀ ਬ ਦੌ ਲ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰ ਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦ ਸਾ ਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸ ਲਿਮ ਬਾ ਦ ਸ਼ਾ ਹ ਨੇ ਸਾ ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਮ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਤੋ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਰਾਵ ਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਪਾਕਿ ਸ ਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕ ਸ ਬੇ ਦੁ ਸਤਿ ਆਂਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪ ਹੁੰ ਚ ਗਏ ਪ ਹਾ ੜੀ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿ ਰਿ ਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕ ਸ ਬਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਝ ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਿ ਸ ਦਾ ਮ ਤ ਲ ਬ ਚੋ ਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ 8-9 ਖਾ ਲ ਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਨ ਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾ ਲਿ ਆ ਦੇ ਲੰ ਘ ਣ ਦਾ ਰ ਸ ਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਥੇ 150 ਦੇ ਕ ਬ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵ ਪਾ ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਚ ਤੋ ਵੱਧ ਵ ਪਾ ਰ ਚਲ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਖਾ ਲ ਸਾ ਖੁ ਦ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਉਣ ਦੀ ਸ ਲਾ ਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੈ ਸਾ ਕ ਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿ ਲ ਡਿੰ ਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰ ਨ ਕਮ ਰਿ ਆ ਵਾਲਾ ਲੰ ਗ ਰ ਹੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਸ ਲ ਮਾਨ ਸਨ ਜੋਕਿ ਈ ਰਾ ਨ ਵੱਲ ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾ ਫ਼ਿਰ ਆ ਰਾ ਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛੱ ਕ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸੰਗਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ

ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਉਦ ਘਾ ਟ ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾ ਣਾ ਕ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਓਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਿ ਖਾ ਇ ਆ ਜੋਕਿ ਆ ਰਾ ਮ ਵਸਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕਿ ਰਾ ਇ ਆ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਹਨ ਕਿ ਉੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਓਹ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਸੇ ਲਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਪੈ ਸੇ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰ ਗ ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾ ਹਿ ਬ ਕੀਰ ਤਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਓਹ ਬਹੁਤ ਖੁ ਸ਼ ਹੋਇਆ ਯ ਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਝ ਰ ਨੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾ ਵ ਨਾ ਦੇਖਕੇ ਨਾਮ ਜ ਹੇ ਦਾ ਣ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *