ਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨਵਾਨ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਵੇ

ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਧੋਣ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ, ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਸ਼ੁੱਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਾਲ ਧੋਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਧੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨਹੀ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਲ ਧੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਲ ਨਹੀ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ

ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਧੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਧੋਂਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ

ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਬਾਲ ਨਾ ਧੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਬਾਲ ਧੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *