ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਿਜੌਰੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣਾ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਵ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *