ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਘਰ ਆਉਣਗੇ …….

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣੋ।

ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਜੌਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਰੱਖੋ।

ਵਾਲਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਰਫਿਊਮ, ਪਰਫਿਊਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਾਲਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਾਲਟ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਲਟ ਹਿੱਲੇ ਨਾ।ਵਾਲਟ ਰੂਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਸੇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ |
ਸ਼ੁਭ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਪਰ ਵ੍ਰਿਧੀ ਯੰਤਰ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੰਤਰ, ਬਿਸਾ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

* ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

* ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਤੇਲ (ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ) ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖੁਆਓ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

* ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

* ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

About Patiala ED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *