Breaking News
Home / ਰਾਸ਼ੀਫਲ / ਰਸੋਈ ਘਰ ‘ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗੀ

ਰਸੋਈ ਘਰ ‘ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗੀ

ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸੋਈ ਘਰ ‘ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਾਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

1. ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

2. ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

3. ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

4. ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

5. ਰਸੋਈ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਕਾਓ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

6. ਰਸੋਈ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।

7. ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ, ਮੋਪ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

8. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।

9. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

10. ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਲੀ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page