ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ (ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।

ਮੇਖ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਕਰ: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ‘ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ’ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ: ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *