Breaking News
Home / ਰਾਸ਼ੀਫਲ / ਸਹੁਰੇ – ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 4 ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ

ਸਹੁਰੇ – ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 4 ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਈਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਨ ਸਹਨ ਅਤੇ ਉਸਮੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੂ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੇਲੇਂਟੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਰਹਿਨ ਸਹਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਚਲਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ।

ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲਡ਼ਕੀਆਂ…

A ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ :
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਬਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

H ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ :
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੇਲੇਂਟ ਨਾਲ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਜਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਗਰਵ ਨਾਲ ਚੌਡ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ।

M ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ :
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਹੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

S ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ :
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਠੱਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page