ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ: ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਧਿਆਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ-

ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀ
ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਤੀ ਅਤੇ ਧੱਈਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਣ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ (ਸ਼ਨੀ ਉਪਚਾਰ)
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ, ਛੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *