ਸਾਵਧਾਨ ਇਹ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਕਰੋ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਘਰ ‘ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ੰਖ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਿਸ ਘਰ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ‘ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂਵੋ
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ
ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਚੱਬਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *