Breaking News

ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਕਰਿਅਰ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰਣਗੇ , ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਾਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਧੇਗੀ । ਜਰੂਰਤਮੰਦੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਵਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਹੋਣਗੇ । ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਤ ਦਿਓ । ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਰਿਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਤੇ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਸੀ – ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਤੁਸੀ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ । ਤੁਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਮਤ ਹੋਣ ਦਿਓ । ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ – ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਰਿਏ ਵਧਣਗੇ । ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹਵਰਧਕ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਅੱਜ ਪੈਸੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੇਨ – ਦੇਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰਵਾਰਿਕ ਸੁਖ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਡਟਕੇ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਗੇ । ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ । ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕਾਓ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ , ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਾਗੇ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੱਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤਾਰ – ਚੜਾਵ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਭੈੜਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੜੀ ਮਿਹੋਤ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ , ਉਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲੀਏ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਾਹੋ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਧੈਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ । ਪੂਜਾ – ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ । ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਵੋਗੇ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ । ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂ । ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਭੱਜਦੌੜ ਰਹੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ । ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਕਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ । ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ – ਬੁਜੁਰਗੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਕੋਈ ਪੁਰਾਨਾ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੱਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰਣਗੇ । ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਨਿਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ । ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੋਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ । ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਲਦੀਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਖ਼ੁਰਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਲੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਪਰਿਵਾਰਵਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਵੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਜਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੂਚਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲਾ – ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਲੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ :
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ ਕਰਣ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ । ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ । ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਕੋ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਦਿਲਾਏਗੀ । ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਯੋਗ ਹਨ ।

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *