Breaking News

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਖਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੇਅੰਤ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਵੇਗੀ

ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ । ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਿਮਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਰਾਜ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ੁਭ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ।

ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ:
ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.07 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12:46 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ – 13 ਜੁਲਾਈ, ਸ਼ਾਮ 07:21 ਵਜੇ। ਪੰਚਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਦਰ ਸਵੇਰੇ 05.31 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 02.07 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 12.26 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 02.12 ਤੱਕ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ :
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਹਲਦੀ, ਸੋਨਾ, ਕੇਸਰ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਦਿ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ :
ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹਲਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁਪੀਟਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਪੀ-ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ :
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਲ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਘਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ, ਚਾਕੂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮੰਦਰ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਝਾੜੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *