28 ਅਗਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਵਾਰ , ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖੂਹ ‘ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀਸੁਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ?
ਤਿੰਨ ਗੰਢਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹ੍ਰੀ ਕ੍ਲੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਲਕਸ਼ਮਯੈ ਨਮਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *