Shanidev: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ

Shanidev:-
ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਧੀਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਧੀਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ –

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ- ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ- ਤੁਲਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੇਸਤੀ ਅਤੇ ਧੀਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ- ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਤੀ ਅਤੇ ਧੀਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Shanidev: ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਇਹਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਨਕੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ !

ਕੁੰਭ- ਕੁੰਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *